Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘De Gezonde Lekkernij’

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Wij doen hard ons best om deze Algemene Voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor jou doen en wat wij van jou verwachten. Natuurlijk, dat geldt alleen als je iets bij ons koopt of hebt gekocht.
 2. Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met De Gezonde Lekkernij zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. Door het gebruik van de internetsite van De Gezonde Lekkernij, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 2 – ONZE IDENTITEIT.

Wij zijn De Gezonde Lekkernij , uitgebaat door Bart Antheunis:

 1. Je kunt ons zo bereiken:
  Bellen: 0478787007
  Mailen: info@degezondelekkernij.be
  Langskomen: Bergpad 43, 2275 WECHELDERZANDE, BELGIË
  Fan worden: www.facebook.com/degezondelekkernij
  Tweeten: www.twitter.com/degezondelekkernij
 2. Kom je langs? Maak dan wel eerst even een afspraak door ons te bellen of te mailen via de contactgegevens in punt 1. Zie ook de privacypolicy aangaande het afhalen van je bestelling in de winkel.
 3. BTW-nummer: BE0725.975.615

 

ARTIKEL 3 – HET AANBOD.

We vertellen je altijd wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen, en wat het kost.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST.

Je doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Daar werken wij en de provider van onze website iedere dag aan.

 1. Als je bij ons een bestelling plaatst, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail.
 2. Wij voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling toe. Maar natuurlijk vind je de meeste info op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je je (digitale) bon goed bewaart.

 

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT.

Je hebt een product gekocht of een bestelling geplaatst waar je niet blij mee bent? Gelukkig kan je wel binnen de 14 dagen na ontvangst de producten retourneren. Dit noemt het herroepingsrecht. Je hoeft hier zelfs helemaal geen reden voor op te geven.

Er geldt maar 1 voorwaarde: de producten moeten ongeopend, ongebruikt en onbeschadigd teruggestuurd worden naar het adres hierboven vermeld. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

 1. Informeer ons schriftelijk als je wil afzien van de verkoop en gebruik wil maken van het herroepingsrecht. Doe dit binnen de veertien dagen na ontvangst van de goederen.
 2. Jij wil vast graag dat alles vlot verloopt. Stop daarom een kopie van de factuur bij de teruggestuurde producten. Dan vinden wij makkelijk alles terug en kunnen we vlot alles regelen.
 3. Indien je van het herroepingsrecht zoals hierboven vermeld gebruik heeft gemaakt, dan draagt De Gezonde Lekkernij binnen de 10 werkdagen zorg voor de terugbetaling van het door de consument aan De Gezonde Lekkernij betaalde.

 

ARTIKEL 6 – VERZENDKOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING.

De verzendkosten in geval van herroeping zijn ten koste van de consument.

 

ARTIKEL 7 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT.

Je begrijpt vast dat je de volgende artikelen niet kunt terugsturen:

 1. Producten waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend/kapot is.
 2. Ingewisselde of ingevulde vouchers of cadeaubonnen.
 3. Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.

 

ARTIKEL 8 – DE PRIJS.

Zie ook artikel 4.

 1. Er is geen verschil tussen de prijzen bij ons in de winkel, op verplaatsing zoals beurzen en markten en op onze website.
 2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendingskosten.
 3. Normale verzending is altijd gratis vanaf een bedrag van 60 euro binnen België. Bestel je voor een lager bedrag? Dan komt er 5,98 euro verzendkosten bovenop je bestelling in België. Bestellingen met een leveringsadres buiten België, maar binnen Europa, zijn op aanvraag. Laat je je producten in België leveren in een afhaalpunt, dan komt er 4,65 euro verzendkosten bovenop je bestelling. Haal je je producten af in onze winkel? Dan spreekt het voor zich dat je geen verzendingskosten betaalt. Zie ook de privacy policy.

 

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT.

Zie artikel 4.

 1. Je hebt recht op een goed product. Is er toch iets mee aan de hand, dan lossen we het voor je op. Contacteer ons via artikel 2.

 

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING.

Wij doen ons best om jou goed van dienst te zijn.

 1. Als je op werkdagen iets bij ons bestelt, brengen we je pakje binnen de 2 werkdagen naar het postkantoor. Tenzij je het pakje komt ophalen bij ons in de winkel (dinsdag 17 – 21u) of als we iets anders met je hebben afgesproken. De door De Gezonde Lekkernij opgegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. Overschrijding van enige levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding.
 2. Als we een besteld product niet meer kunnen leveren, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Je hebt dan de keuze. Ofwel krijg je je geld terug, ofwel bieden we je een alternatief aan.
 3. We kunnen je bestelling sturen naar België. We leveren ook naar andere Europese landen, maar wel steeds onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling door ons. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat je opgeeft bij het bestellen (thuisadres, ander adres of afhaalpunt).
 4. Wij leveren nooit buiten de Europese Unie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zendingen buiten de EU. Het transport en de eventuele bijkomende kosten kunnen nooit verhaald worden op De Gezonde Lekkernij.
 5. De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de koper. Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. Wij kunnen niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.
 6. Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd best onze klantenservice via artikel 2. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.
 7. De op de website aangegeven levertijden gelden steeds als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 10 werkdagen terugbetalen.

 

ARTIKEL 11 – BETALING.

 1. Van zodra je betaling gebeurd is, maken we direct na ontvangst je bestelling in orde.
 2. Klopt er iets niet met je betaalgegevens? Laat het ons dan weten via artikel 2.

 

ARTIKEL 12 – OVERMACHT.

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Gezonde Lekkernij ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Gezonde Lekkernij gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Gezonde Lekkernij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING.

Heb je ondanks al onze zorgen toch nog een klacht? We doen er dan ook alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een procedure voor. Als je een klacht hebt, laat het ons dan vooral snel weten via Artikel 2. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen. Uiterlijk binnen 2 dagen krijg je antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort van ons hoeveel tijd we nodig hebben om het probleem recht te zetten.

Alternatief kan je ook met je klacht terecht bij het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Unie. Volg daarvoor deze link : https://ec.europa.eu/odr/

ARTIKEL 14 – JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

 1. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je het recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden en heb je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren of te schrappen.
 2. Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan derden.
 3. Je gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarden doorgegeven worden om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven we bijvoorbeeld je adres door aan de post om je bestelling te kunnen verzenden.

 

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN.

 1. Deze tekst legt juridisch vast wat de rechten en plichten zijn. Zowel die van ons, als die van jou, de gebruiker en klant van onze website. Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de voorwaarden in deze vorm te publiceren.
 2. Als wij in de toekomst iets veranderen aan deze voorwaarden, dan zal je dit terugvinden op onze website. We zorgen er sowieso voor dat veranderingen niet nadelig zijn voor jou.

 

TOT SLOT

De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst. Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.